هایی
یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ساعت 01:13 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )

خوابی دیدم:
تابش آبی در خواب
لرزش برگی در آب

این سو تاریکی مرگ

آن سو زیبایی برگ

اینها چه، آنها چیست،
انبوه زمان ها چیست؟

این می شکفد، ترس تماشا دارد
آن می گذرد، وحشت دریا دارد

پرتو محرابی،
می تابی

من هیچم:
پیچک خوابی بر نرده ى اندوه تو می پیچم

تاریکی پروازی، رویای بی آغازی ، بی موجی، بی رنگی، دریای هم آهنگی!


برگرفته از هشت كتاب/ دفتر شرق اندوه/ شعر: هایى

خیلی وخته که خواب نمیبینم ...
فک کنم مشکلی برا روحم پیش اومده !

مرتبط با: متفرقه , ادبی ,

برچسب‌ها: سهراب سپهری , خواب ,

یک اردی بهشت
یکشنبه 31 فروردین 1393 ساعت 10:27 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )
اول اردیبهشت ، سالروز هجرت شاعر نقاش و نقاش شاعر ، سهراب همیشه سپهرى ...

روزی خوام آمد ، و پیامی خوام آورد
در رگ ها ، نور خواهم ریخت
و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پُرِ خواب!
سیب آوردم،
سیب سرخ خورشید
خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد
زن زیبای جذامی را، گوشواره ای دیگر خواهم بخشید
کور را خواهم گفت: چه تماشا دارد باغ!
دوره گردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت
جار خواهم زد: آی شبنم، شبنم، شبنم
رهگذاری خواهد گفت: راستی را، شب تاریکی است، 
کهکشانی خواهم دادش
روی پل دخترکی بی پاست ، دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت
هر چه دشنام ، از لب ها خواهم بر چید
هر چه دیوار ، از جا خواهم برکند
رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند!
ابر را، پاره خواهم کرد
من گره خواهم زد، چشمان را با خورشید
دل ها را با عشق
سایه ها را با آب
شاخه ها را با باد
و بهم خواهم پیوست،
خواب کودک را با زمزمه ى زنجره ها
بادبادک ها، به هوا خواهم برد
گلدان ها، آب خواهم داد
خواهم آمد، پیش اسبان، گاوان،
علف سبز نوازش خواهم ریخت
مادیانی تشنه ، سطل شبنم را خواهم آورد
خر فرتوتی در راه، من مگس هایش را خواهم زد
خواهم آمد سر هر دیواری ، میخکی خواهم کاشت
پای هر پنجره ای، شعری خواهم خواند
هر کلاغی را، کاجی خواهم داد
مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک!
آشتی خواهم داد
آشنا خواهم کرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت

دفتر حجم سبز ، شعر : و پیامى در راه
روحش شاد ، یادش گرامی

مرتبط با: متفرقه , ادبی ,


نزدیک آی !
دوشنبه 25 فروردین 1393 ساعت 09:11 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )
اندوه مرا بچین ، که رسیده است
دیری است، که خویش را رنجانده ایم، و روزن آشتی بسته است
مرا بدان سو بر، به صخره برتر من رسان ، که جدا مانده ام
به سرچشمه "ناب" هایم بردی ، نگین آرامش گم کردم ، و گریه سر دادم
فرسوده راهم ، چادری کو میان شعله و باد ، دور از همهمه خوابستان؟
و مبادا ترس آشفته شود ، که آبشخور جاندار من است
و مبادا غم فرو ریزد، که بلند آسمانه ى زیبای من است
صدا بزن ، تا هستی بپا خیزد ، گل رنگ بازد،
پرنده هوای فراموشی کند
تو را دیدم ، از تنگنای زمان جستم
تو را دیدم ، شور عدم در من گرفت
و بیندیش ، که سوداییِ مرگم
کنار تو ، زنبق سیرابم
دوست من ، هستی ترس انگیز است
به صخره ى من ریز، مرا در خود بسای ، که پوشیده از خزه ى نامم
بروی ، که تری تو ، چهره خواب اندود مرا خوش است
غوغای چشم و ستاره فرو نشست، 
بمان ، تا شنوده آسمان ها شویم
بدر آ، بی خدایی مرا بیاگن، محراب بی آغازم شو!
نزدیک آی! تا من سراسر " من " شوم ...

برگرفته از دفتر آوار آفتاب 
سهراب سپهریمرتبط با: متفرقه , ادبی ,


لینک های مرتبط: سهراب سپهری ,

هر چه به هم تر ، تنها تر !!
سه شنبه 19 فروردین 1393 ساعت 09:07 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )
نور را پیمودیم ، دشت طلا را در نوشتیم
افسانه را چیدیم ، و پلاسیده فکندیم
کنار شنزار ، آفتابی سایه وار ، ما را نواخت
درنگی کردیم
بر لب رود پهناور رمز رویاها را سر بریدیم
ابری رسید ، و ما دیده فرو بستیم
ظلمت شکافت ، زهره را دیدیم ، و به ستیغ بر آمدیم
آذرخشی فرود آمد ، و ما را در ستایش فرو دید
لرزان ، گریستیم
خندان ، گریستیم
رگباری فرو کوفت: از در همدلی بودیم
سیاهی رفت ، سر به آبی آسمان ستودیم ، در خور آسمانها شدیم
سایه را به دره رها کردیم
لبخند را به فراخنای تهی فشاندیم

سکوت ما به هم پیوست ، و ما "ما" شدیم

تنهایی ما در دشت طلا دامن کشید
آفتاب از چهره ما ترسید
دریافتیم ، و خنده زدیم
نهفتیم و سوختیم

هر چه به هم تر ، تنها تر

از ستیغ جدا شدیم: 
من به خاک آمدم و بنده شدم
تو بالا رفتی، و خدا شدی...


هشت كتاب، دفتر: آوار آفتاب، شعر: نیایش


مرتبط با: متفرقه , ادبی ,

برچسب‌ها: سهراب سپهری ,

عاشقانه اى به سبك خاص سهراب
دوشنبه 12 اسفند 1392 ساعت 08:07 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )
تو ناگهان زیبا هستی
اندامت گردابی است
موج تو اقلیم مرا گرفت
ترا یافتم ، آسمان ها را پی بردم
ترا یافتم ، درها را گشودم ، شاخه را خواندم
افتاده باد آن برگ ، که به آهنگ وزش هایت نلرزد !
مژگان تو لرزید : رویا در هم شد
تپیدی : شیره ى گل بگردش آمد
بیدار شدی : جهان سر برداشت ، جوی از جا جهید
براه افتادی : سیم جاده غرق نوا شد
در کف توست رشته ى دگرگونی
از بیم زیبایی می گریزم ، و چه بیهوده 
فضا را گرفته ای
یادت جهان را پر غم می کند ، و فراموشی کیمیاست
در غم گداختم ، ای بزرگ ، ای تابان !
سر برزن ، شب زیست را در هم ریز ، ستاره دیگر خاک !
جلوه ای ، ای برون از دید !
از بیکران تو می ترسم ، ای دوست ! موج نوازشی ...

هشت كتاب / آوار آفتاب / موج شعر: نوازشى اى گرداب

مرتبط با: متفرقه ,


خواب
پنجشنبه 8 اسفند 1392 ساعت 10:15 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )
بی تو دری بودم به بیرون ،
و نگاهی به کران ،
و صدایی به کویر
می رفتیم ، خاک از ما می ترسید ،
و زمان بر سر ما می بارید
خندیدیم : ورطه پرید از خواب ، و نهان ها آوایی افشاندند
ما خاموش ،
و بیابان نگران ،
و افق یک رشته نگاه
بنشستیم ،
تو چشمت پر دور ،
من دستم پر تنهایی ،
و زمین ها پر خواب
خوابیدیم
می گویند : دستی در خوابی گل می چید ...

هشت كتاب / دفتر شرق اندوه / تا گل هیچ


مرتبط با: متفرقه ,

برچسب‌ها: سهراب سپهری ,

تولد سهراب
دوشنبه 15 مهر 1392 ساعت 11:55 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست نویـــــــد عباسپور | ( نظرات )
امروز یعنی 15 مهر زادروز سهراب سپهری هستش ...
یکی از شعر هاشو به یادش مینویسم ...


به سراغ من اگر می‌آیید ،
پشت هیچستانم .
پشت هیچستان جایی است .
پشت هیچستان رگ‌های هوا ، پر قاصدهایی است
که خبر می‌آرند ، از گل واشده ى دورترین بوته ى خاک .
روی شن‌ها هم ، نقش‌های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح
به سر تپه معراج شقایق رفتند .
پشت هیچستان ، چتر خواهش باز است :
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود ،
زنگ باران به صدا می‌آید .
آدم این‌جا تنهاست
و در این تنهایی ، سایه نارونی تا ابدیت جاری است .
به سراغ من اگر می‌آیید ،
نرم و آهسته بیایید ، مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایــــی من ...

روحش شاد و یادش گرامی ...

مرتبط با: متفرقه , ادبی , فرهنگی ,

برچسب‌ها: سهراب سپهری , شعر نو , 
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic